Kittisak Yokthongwattana

 

Kittisak Yokthongwattana

กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

Associate Professor Dr.
รองศาสตราจารย์ ดร.
Ph.D.(U. California, Berkeley, 2003)

Contact
Research Interests
 kittisak.yok@mahidol.ac.th Biochemistry of stress responses in plants
  +662-201-5462 Algal biotechnology
 +662-354-7174 Proteomic technology
   
   

Link to:

KY’s Laboratory

MUSC Expertise: Biochemistry